Lepsza jest najgorsza ugoda niż najlepszy wyrok
  1. Pierwsza rozmowa nowych klientów z adwokatem lub prawnikiem, w której sytuacja prawna jest sprawdzona, jest darmowa.
  2. Oprócz pierwszej rozmowy, nasze usługi są udzielane na podstawie stawki godzinowej, która wynosi 32.900. kr. bez VAT, lub na podstawie specjalnej umowy o indywidualnych usługach, w której można ustalić prowizję powiązaną z interesami w danej sprawie lub minimalny/maksymalny czas. Stawka godzinowa w naszej Kancelarii wynosi 40.796 kr. z VAT.
  3. Minimalną opłatą jest kwadrans, w przypadku usług udzielanych zgodnie ze stawką godzinową, a 4 godziny w przypadku usług adwokata/prawnika na żądanie.
  4. Opłata za krótkie podróże na obszarze stolicy wynosi 6.500 kr. Opłata za dłuższe podróże i podróże poza obszarem stolicy wynosi 290 kr. za każdy przejechany kilometr. Inne koszty podróży, np. za bilety lotnicze i nocleg, są opłacane na podstawie przedstawionych faktur z 15% narzutem.
  5. Jakiekolwiek poniesione wydatki, np. za ekspertyzy, stawiennictwo czy za rejestrację spraw, klient zwraca naszej Kancelarii. Rachunki zostają wysyłane zgodnie z postępem poszczególnych usług i równolegle z ich wystawianiem tworzone są roszczenia w bankowości internetowej.
  6. W sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowania, klient uiszcza opłatę godzinową, ale nigdy nie mniej niż 15% z wymaganej kwoty odszkodowania, oprócz VAT i kosztów prawnych poniesionych przez stronę zobowiązaną do świadczenia.
  7. W sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości, statków, firm lub majątku ruchomego klient uiszcza opłatę godzinową, ale nigdy nie mniej niż 2,5% wartości sprzedaży, oprócz VAT.
  8. W sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń, klient uiszcza opłatę godzinową, ale nigdy nie mniej niż 15% z otrzymanej kwoty, oprócz VAT, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
  9. W sprawach karnych, świadczenia z tytułu wynagrodzenia za obronę adwokata, wypłacone ze skarbu państwa, zostają odjęte od rachunku klienta.
  10. Odpowiedzialność zapoznania się z niniejszym cennikiem spoczywa na klientach.