Lepsza jest najgorsza ugoda niż najlepszy wyrok

Rzetelna i osobista usługa

W Kancelarii Prawnej Valdimarsson zapewniamy najlepszą usługę dla naszych klientów. Jesteśmy specjalistami w różnych dziedzinach prawa, a nasi klienci mogą być pewni, że ich sprawom powierzymy należytą uwagę.

Zamów bezpłatną rozmowę

Nasze usługi

Ómar oferuje usługi we wszystkich głównych dziedzinach prawa islandzkiego, a ponadto jest specjalistą ds. islandzkich i międzynarodowych środków masowego przekazu oraz imagistyki społecznej (public relations). Specjalizacją Ómara jest prawo i postępowanie karne, prawo odszkodowawcze i sprawy wypadkowe, prawo planowania przestrzennego i prawo własności oraz prawo firmowe.

Specjalizacje

 • Sprawy karne / prawo karne

  Ómar oferuje szeroki zakres pomocy w sprawach karnych, niezależnie od tego, czy są to sprawy na etapie śledztwa lub te, które toczą się w sądzie.

 • Prawo odszkodowawcze

  Udzielamy pomocy w sprawach dotyczących wypadków drogowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w czasie wolnym. Jeżeli nie wywalczymy żadnego odszkodowania, klient nie płaci za naszą usługę.

 • Prawo planowania przestrzennego

  Udzielamy porad i pomocy prawnej we wszystkich sprawach związanych z procesem planowania przestrzennego gmin, w sprawach związanych z zaskarżeniami do wyższych organów lub w sprawach rozstrzygnięcia sporów w sądzie. Dodatkowo udzielamy porad związanych z lokalną prezentacją, koncesjonowaniem, odpowiedzialnością deliktową deweloperów oraz rozpatrywaniem indywidualnych decyzji władz.

 • Prawo finansowe

  Udzielamy porad w zakresie prawa finansowego, np. w związku z zawieraniem kontraktów lub tworzeniem dokumentów, w zakresie prawa konkurencji, obrotu papierami wartościowymi, przejęciami czy przetargami.

 • Prawo administracyjne

  Udzielamy porad w zakresie postępowania administracyjnego osobom fizycznym, firmom oraz instytucjom.

 • Reprezentacja sądowa

  Ómar oferuje reprezentację przed sądami i komisjami orzekającymi, np. przed Komisją ds. Oceny Odszkodowań za Wywłaszczenie lub Komisją Odwoławczą ds. Opieki Społecznej.

Usługi

 • Obrona w sprawach karnych

  Na etapie śledztwa, obrona polega na prowadzeniu sprawy przed policją lub innymi podmiotami o porównywalnych kompetencjach, np. Dyrektorem ds. Dochodzeń Podatkowych. Obrona po wydaniu oskarżenia polega na obronie interesów oskarżonego przed sądem.

 • Reprezentacja w sprawach cywilnych

  Ómar posiada bogate doświadczenie w reprezentacji sądowej w sprawach cywilnych.

 • Doradztwo dla firm

  Udzielamy porady zarówno w indywidualnych sprawach jak i na dłuższy okres czasu. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z porad długoterminowych, mogą uzgodnić stałą miesięczną opłatę (tzw. retainer-umowę), która może okazać się bardziej korzystna niż uiszczenie stawki godzinowej.

 • Imagistyka społeczna (public relations)

  Ómar, po 20 latach pracy w tym zawodzie, posiada bogate doświadczenie w imagistyce społecznej. Ómar uzyskał tytuł licencjata (B.Sc.) w dziedzinie mediów i komunikacji z Emerson College i Suffolk University w Bostonie w USA oraz tytuł magistra (M.Sc.) stosunków międzynarodowych i historii w London School of Economics w Wielkiej Brytanii.

 • Komunikacja z mediami krajowymi i międzynarodowymi

  Ómar posiada bogate doświadczenie w pracy i komunikacji z mediami krajowymi i zagranicznymi. Przed rozpoczęciem kariery adwokackiej pracował jako dziennikarz, m.in. w DV, Fréttablaðið, serwisie informacyjnym Reuters i w największym na świecie biznesowym serwisie informacyjnym, Bloomberg News.

Svavar Daðason

Svavar Daðason jest adwokatem z dużym doświadczeniem w świecie biznesu, zwłaszcza w prowadzeniu działalności, zarządzaniu i usługach. Svavar zajmował różne stanowiska kierownicze i prowadził własną firmę w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał przez wiele lat.

Więcej o Svavarze Daðasonie

Svavar Daðason jest adwokatem z dużym doświadczeniem w świecie biznesu, zwłaszcza w prowadzeniu działalności, zarządzaniu i usługach. Svavar zajmował różne stanowiska kierownicze i prowadził własną firmę w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał przez wiele lat.

Svavar jest bardzo zaangażowany w sport, ćwiczenia fizyczne, uprawia kolarstwo i CrossFit.

Jest również bardzo zainteresowany pracami socjalnymi i bywał aktywnym uczestnikiem różnych rad nadzorczych.

Specjalizacją Svavara jest:

 • Prawo odszkodowawcze
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Prawo europejskie w zakresie usług finansowych
 • Prawo nabywania nieruchomości
 • Prawo firmowe, zarówno islandzkie, jak i europejskie
 • Egzekwowanie prawa
 • Kupno spółek/fuzja i należyta staranność
 • Wierzytelność
 • Prawo konkurencji
 • Prawo podatkowe zarówno islandzkie, jak i międzynarodowe
 • Prawo spłaty zadłużenia
 • Prawo pracy

Możesz skontaktować się ze Svavarem telefonicznie pod numerem 852 9102 lub wysyłając mu email na adres svavar@valdimarsson.is.

Emilia Guðbjörg Mikaelsdóttir

Emilía Guðbjörg Mikaelsdóttir lauk Bs'c í Viðskiptalögfræði og ML gráðu frá Háskólanum á Bifröst með fyrstu einkunn. Lokaverkefni hennar til meistaragráðu fjallar um „Heimildir stjórnvalda til vinnslu og varðveislu persónuupplýsinga.“

Więcej o Emilii Guðbjörg Mikaelsdóttir

Emilía Guðbjörg Mikaelsdóttir lauk Bs'c í Viðskiptalögfræði og ML gráðu frá Háskólanum á Bifröst með fyrstu einkunn. Lokaverkefni hennar til meistaragráðu fjallar um „Heimildir stjórnvalda til vinnslu og varðveislu persónuupplýsinga.“ Meðfram námi sínu hlaut hún viðurkenningu fyrir framúrskarandi misserisverkefni sem snéri að ,,réttarstöðu feðra gagnvart börnum sínum“ og einnig vegna rekstraráætlunar vegna fyrirtækis í ferðaþjónustu sem var trúnaðarverkefni.

Emilia er altalandi á spænsku og ensku, að viðbættri íslensku, að sjálfsögðu. Emilía er einnig talsmaður hjá Útlendingastofnun og hefur góða þekkingu á útlendingalögum og öðrum málefnum að því tengdu. Hún hefur einnig lokið námskeiði í sáttamiðlun. Hún hefur mikinn áhuga á sifjarétti og málefnum því tengdu. Þegar hún er ekki að vinna þá er sennilegt að rekast á Emíliu í einhvers konar útivist, hvort heldur um að er ræða hjólreiðar, fjallgöngu, skíði eða golf.

Możesz skontaktować się z Angeliką telefonicznie pod numerem 775 1575 lub wysyłając jej email na adres emilia@valdimarsson.is.

Stefán Þórarinsson

Stefán Þórarinsson er lögfræðingur og er fulltrúi hjá Lögmannsstofunni Valdimarsson. Hann stundaði bæði grunn- og meistaranám í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og útskrifaðist þaðan árið 2023 með fyrstu einkunn. Lokaritgerð Stefáns fjallaði um lóðarleigusamninga og réttarstöðu leigutaka við lok leigutíma.

Więcej o Stefánie Þórarinssonie

Stefán Þórarinsson er lögfræðingur og er fulltrúi hjá Lögmannsstofunni Valdimarsson. Hann stundaði bæði grunn- og meistaranám í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og útskrifaðist þaðan árið 2023 með fyrstu einkunn. Lokaritgerð Stefáns fjallaði um lóðarleigusamninga og réttarstöðu leigutaka við lok leigutíma.

Áður en Stefán kom til starfa hjá lögmannsstofunni vann hann hjá Símanum hf. við sölu á einstaklingsmarkaði til margra ára, þá bæði með námi og sem sumarstarfsmaður. Síðasta ár Stefáns hjá Símanum vann hann sem hlutastarfsmaður á lögfræðisviði. Hann vann einnig á lögfræðisviði Íslandsbanka hf. sem starfsnemi í meistaranáminu.

Stefán spilar mikið golf á sumrin. Fjölskylda, vinir og ferðalög eru ofarlega í frítíma, að auki hefur hann mjög gaman að mynd- og tónlist.

Sérsvið Stefáns eru:

 • Fasteignakauparéttur
 • Kröfuréttur
 • Neytendaréttur
 • Refsiréttur
 • Vinnuréttur

Możesz skontaktować się ze Stefánem telefonicznie pod numerem 866 4476 lub wysyłając mu email na adres stefan@valdimarsson.is.

Sigríður Helga Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri

Sigríður Helga Ragnarsdóttir er viðskiptafræðingur að mennt, en hún lauk BS prófi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun árið 2020. Hún er nú í námsleyfi frá MS námi í stjórnun og stefnumótun í sama skóla.

Więcej o Sigríður Heldze Ragnarsdóttir

Sigríður Helga Ragnarsdóttir er viðskiptafræðingur að mennt, en hún lauk BS prófi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun árið 2020. Hún er nú í námsleyfi frá MS námi í stjórnun og stefnumótun í sama skóla. Sigríður hefur góða reynslu af stjórnun og rekstri verslana í fataiðnaði ásamt reynslu af mannauðsmálum, markaðsmálum og þjónustustjórnun. Hún hefur mikla ánægju af því að vinna með fólki og leggur mikið upp úr faglegum og jákvæðum samskiptum.

Lokaverkefni Sigríðar í viðskiptafræði var rannsókn á viðhorfi neytenda til endursölumarkaða á Íslandi og tók hún þar fyrir skaðsemi skynditísku, en hún hefur brennandi áhuga á þeirri byltingu sem hefur átt sér stað í endurnýtingu á tískuvörum og breytingu á kauphegðun neytenda á síðustu árum og áratugum. Sigríður hefur áhuga á hreyfingu og þá aðallega Pilates. Hún eyðir frítíma sínum með fjölskyldu og vinum.

Możesz skontaktować się z Sigríður telefonicznie pod numerem 663 7464 lub wysyłając mu email na adres sigridur@valdimarsson.is.

Właścicielem kancelarii jest
adwokat Ómar R. Valdimarsson

Udziela porad prawnych zarówno osobom fizycznym, jak i firmom w większości dziedzin prawa islandzkiego. Oprócz tego, że oferuje swoim klientom najwyższej jakości porady prawne, Ómar ma bogate doświadczenie w imagistyce społecznej (public relations) i komunikacji z mediami.

Więcej o Ómarze R. Valdimarssonie

Ómar R. Valdimarsson jest adwokatem z wieloaspektowym, obejmującym dwie dekady, doświadczeniem w międzynarodowych mediach i świecie biznesowym.

Ómar uzyskał tytuł licencjata (B.Sc.) w dziedzinie dziennikarstwa drukowanego i dziennikarstwa telewizyjnego na Suffolk University/Emerson College w Bostonie w USA w 2002 r. i pracował równolegle ze swoimi studiami w DV, a następnie Fréttablaðið. Po ukończeniu studiów założył firmę Íslensk almannatengsl ehf., która świadczyła usługi doradcze w zakresie imagistyki społecznej (public relations) zarówno dla firm krajowych, jak i międzynarodowych.

W 2005 r. Ómar równolegle pracując uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych i historii w London School of Economics. Po kryzysie gospodarczym wrócił na studia i uzyskał tytuł licencjata oraz magistra prawa na Uniwersytecie w Reykjaviku w 2013 r. Ómar uzyskał uprawnienia do reprezentacji przed sądami I instancji w 2015 r., przed sądem II instancji w 2021 r. i przed Sądem Najwyższym w 2024 r.

Ómar był jedynym reporterem Bloomberg News w Islandii w latach 2009-2017.

Możesz skontaktować się z Ómarem wysyłając mu email na adres omar@valdimarsson.is, za pośrednictwem Facebooka lub telefonicznie pod numerem 861 3100.

Tutaj znajdziesz szczegółowe CV Ómara.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawa, zachęcamy do skontaktowania się z nami za pośrednictwem poniższego formularza, poprzez wysłanie nam emaila lub telefonicznie. Pierwsze spotkanie z nami jest bezpłatne.

Twoja wiadomość została wysłana.